Groep 7 en 8


Leerlingen zitten meestal drie jaar bij elkaar in één klas, ze volgen tot en met klas 3 hetzelfde programma en worden op dezelfde wijze beoordeeld. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, het ’wij-gevoel’, dat nog eens extra wordt bevorderd door gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast tracht het Gymnasium Camphusianum recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling tussen leerlingen. Van groot belang voor een plezierige schooltijd en voor optimale resultaten is een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn.In het eerste leerjaar benadrukken de mentoren in een lessenserie over pesten het belang van respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Discriminerend of ondermijnend gedrag wordt niet getolereerd. Het Gymnasium Camphusianum streeft actief naar het bevorderen van de weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei gebied. Zo worden bijvoorbeeld in de lessen over relaties en in de lessen over genotmiddelen geen expliciete normen gesteld, maar worden de leerlingen gestimuleerd de motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen worden een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel gestimuleerd en gewaardeerd.  

Klik op bovenstaande foto voor de film 'Het Zelfstandig Gymnasium'.