Een PLUSklas? Wat is dat?


Uitdaging. Plezier. Motivatie. Nog verder kijken dan je eigen neus lang is. Zaken die voor iedereen van groot belang zijn. Dat geldt voor onszelf, voor onze leerlingen, voor iedereen. Dus ook voor de leerlingen uit het basisonderwijs. Als Begaafdheidsprofielschool (BPS) organiseren we daarom jaarlijks een PLUSklas.

Dit betekent dat leerlingen uit groep 8 die waarschijnlijk een VWO-advies krijgen en meer aankunnen, bij ons een apart lesprogramma kunnen gaan volgen.

Het gaat hier niet om het volgen van reguliere vakken of bijlessen!  Onderwerpen als architectuur,  bodemonderzoek, mythologie, gemeentepolitiek  en Chinees zijn aan bod gekomen. De leerling volgt wekelijks in de periode april - juni op een dinsdagmiddag twee (telkens andere) lessen op het Camphusianum.

Terugkijkend op de vorige jaren kunnen wij constateren dat de PLUSklas een groot succes is geweest. En dus willen we ook dit jaar weer leerlingen die nu in groep 8 zitten helpen de uitdaging aan te gaan, hun motivatie te versterken en interesse te vinden in al dat wat nu nog ver weg ligt, maar zo snel in het verschiet. En ten slotte plezier in die ontdekkingsreis te vinden.

Omdat de Plusklas tijdens de “normale” schooltijd plaatsvindt, dient de basisschool toestemming aan de leerling te verlenen om deel te nemen. U kunt via deze site een vooraanmelding doen. Pas als de leerling ook via de basisschool is aangemeld, is de aanmelding definitief.

Verdere voorwaarden om te mogen deelnemen aan dit programma kunt u vinden op www.camphusianum.nl. Vanwege het beperkte aantal plaatsen zal er bij al te grote belangstelling voorrang gegeven worden aan leerlingen die voor het Camphusianum zijn aangemeld. Voor meer informatie over de exacte onderwerpen is het raadzaam www.camphusianum.nl in de gaten te houden. De basisscholen ontvangen afzonderlijk informatie over de PLUSklas en de procedures. 


Bovenstaand informatie kunt u hier als brief in PDF-vorm lezen en downloaden.

Bij deze brief hoort navolgende bijlage (voorwaarden), ook in PDF-vorm te lezen en te downloaden.


Vooraanmelden vanaf 4 maart 2019 via het online formulier.