Onderwijs


De gymnasiale opleiding is de meest brede vorm van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) in Nederland. Naast de vakken die ook op een atheneum worden gegeven, volgt een gymnasiumleerling Grieks en Latijn. Zonder deze talen zou het gymnasium geen klassieke opleiding kunnen bieden.

Door de bestudering van de Griekse en Latijnse taal en cultuur scherpen de leerlingen hun gevoel voor taal en stijl en ontwikkelen zij hun analytisch vermogen. Daarnaast komen zij ook in aanraking met de Grieks-Romeinse cultuur, die van grote betekenis is geweest (en nog steeds is!) voor de westerse beschaving. Immers, de klassieke vragen op filosofisch, ethisch en politiek terrein zijn nog steeds actueel.

Het bestuderen van deze vragen stimuleert de leerlingen intellectueel en wellicht ook moreel om te zoeken naar passende antwoorden. Maar omdat leerlingen - zelfs op onze school - nogal eens geneigd zijn op te merken dat Grieks en Latijn niet verplicht zijn voor toelating tot de universiteit, zet het Gymnasium Camphusianum de leerlingen ertoe aan om juist de deelname aan de klassieke vorming te zien als een diepte-investering: de opgedane kennis verrijkt in niet onaanzienlijke mate het latere leven.

Scheikunde studeren, bijvoorbeeld, is inderdaad uitstekend mogelijk zonder een klassieke vorming, maar een gymnasiale vooropleiding levert aan het einde van de universitaire studie een technoloog op die méér invalshoeken tot zijn beschikking heeft.