Begaafdheidsprofielschool (BPS)


     Wij vormen gezamenlijk de commissie BPS. [v.l.n.r.]:
    mevr. Grijzenhout, dhr. Verwijmeren, mevr. Kuilman.

In 2013 werd het Gymnasium Camphusianum, het zelfstandig gymnasium voor Gorinchem en de wijde omgeving, officieel Begaafdheidsprofielschool (BPS).

De landelijke vereniging BPS is een netwerk van inmiddels 24 scholen voor basisonderwijs en 43 scholen voor voortgezet onderwijs met expertise op het gebied van begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. (www.begaafdheidsprofielscholen.nl)

De filosofie van het Camphusianum is gebaseerd op ruimte voor het individuele talent van de leerling, op welk gebied dan ook en ingebed in het moderne, gymnasiale onderwijs, klassiek en digitaal, actueel en traditioneel. Alle leerlingen uit klas 1 en 2 volgen het Studium Generale, een verrijkingsprogramma met o.a. Spaans, film, debatteren, legorobotica en kunst. Daarnaast komen meer- en hoogbegaafde kinderen in aanmerking voor het zgn. Verbredingstraject in leerjaar 1. In de leerjaren 2 en 3 kunnen begaafde kinderen strippenkaarthouder worden: tijdens reguliere lesuren werken zij aan speciale projecten als Escher tekenen, een roman schrijven en het ontwerpen van een radio.

In de bovenbouw doen getalenteerde leerlingen veelvuldig mee met wedstrijden en olympiades. Daarnaast participeert het Camphusianum in twee projecten: het U-Talentprogramma voor bètaleerlingen i.s.m. de Universiteit Utrecht en het Honoursprogramma van de 40 zelfstandige gymnasia i.s.m. de Nederlandse Universiteiten.

Voor alle leerjaren geldt een protocol van versnellen, resulterend een vervroegde centrale examens per vak.

In de afgelopen jaren is de samenwerking met basisscholen in Gorinchem en de regio sterk gegroeid. Zo kent het Camphusianum het PO-VO-project, waarbij bovenbouw leerlingen van het Gymnasium lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen van de basisscholen. Op donderdagmiddagen volgen hoogbegaafde leerlingen vanuit het openbaar onderwijs Gorinchem en omstreken PLUSlessen. Daarnaast wordt in de periode april-juni op dinsdagmiddag de PLUSklas georganiseerd, een lessenreeks voor leerlingen uit groep 8 met een VWO-advies die zijn aangemeld op het Gymnasium.

Jaarlijks organiseert het Camphusianum samen met Mensa de regionale voorronde voor de SlimmerIQ quiz.


BPS visitatierapport 2017 Gymnasium Camphusianum