Begaafdheidsprofielschool (BPS): ruimte voor talent


     Wij vormen gezamenlijk de commissie BPS. [v.l.n.r.]:
    mevr. Grijzenhout, dhr. Verwijmeren, mevr. Kuilman.

Het Camphusianum is één van de circa 70 Begaafdheidsprofielscholen (BPS) in Nederland. Wij streven naar onderwijs op maat voor alle leerlingen die dat nodig hebben. Dit betekent naast ondersteuning van nog niet toereikende studievaardigheden ook aandacht voor leerlingen die meer kunnen en willen dan de stof die in de lessen wordt aangeboden. Die inzet begint al bij de aansluiting en overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Onze bovenbouwleerlingen verzorgen verrijkende lesmodules op maat voor leerlingen uit groepen 5 tot en met 8. Andere basisschoolleerlingen volgen individuele projecten en begeleiding op het gymnasium. In het derde trimester organiseren we de PLUS klassen met een breed aanbod aan verrijking voor leerlingen uit groep 8. Binnen het bestuur Openbaar Verenigd Onderwijs Gorinchem (OVO) bestaat er een nauwe samenwerking met OBS De Tweemaster ter ontwikkeling van PLUS programma’s en begeleiding van begaafde kinderen. OBS De Tweemaster behoort tot de groep van Begaafdheidsprofielscholen in het Primair Onderwijs.

Voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs die een VWO-advies zullen krijgen, bestaat de mogelijkheid om twee keer per jaar een module te volgen bij ons op school. Deze modules beslaan 8 weken. De ontwerpen die worden aangeboden verschillen per module.

De gemeenschapsvorming is bij alle individualiteit op het Camphusianum van groot belang. Daarom blijft ook de begaafde leerling zijn gymnasiale onderwijs volgen binnen zijn eigen klassengroep en wordt er daarnaast of daarbinnen ruimte voor hem vrijgemaakt om aan zijn eigen talenten te werken. Zo kan een bèta leerling taalcertificaten halen en iemand met een cultuurpakket meedoen aan een bèta Olympiade. In leerjaar 1 maakt iedere leerling gebruik van het Studium Generale (SG). Dit is een keuzeprogramma van telkens twee lesuren in de week gedurende een trimester met o.a. film, robotica, Maatschappelijke Stage etc. Daarnaast kan een leerling in overleg met de ouders voor een individueel traject kiezen. Begeleid door BPS docenten werkt hij aan keuzeonderwerpen binnen of buiten de school. Zijn tijd mag hij daartoe zelf indelen middels een strippenkaart. Steeds meer leerlingen, die bijzonder getalenteerd zijn in een specifiek vak, kiezen voor een versneld traject waardoor ze het centraal examen in dat vak al in klas 4 of 5 maken.

Als voortzetting van alle verrijking en maatwerk in de onderbouw biedt het Camphusianum in de bovenbouw het U-talentprogramma aan. U-talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Utrecht, de Hogeschool van Utrecht en zo’n 50 partnerscholen uit de regio Utrecht. Leerlingen die affiniteit hebben met bèta vakken kunnen kiezen voor deelname aan U-talent modules op school met enkele campusdagen of volgen de U-talent Academy, een 2-jarig programma aan de universiteit van Utrecht voor getalenteerde vwo-leerlingen met interesse in bèta en techniek. De doorlopende leerlijnen van klas 1 tot en met 6 worden doorgevoerd naar universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven, maar ook opgepakt vanuit de basisscholen. Door alle leerjaren heen nemen leerlingen deel aan Olympiades, IJSO, EUSO, Robotica. Klas 3 houdt zich bezig met Technisch Ontwerpen en volgt in mei een Science Week op locatie (BAGger). Profielwerkstukken kunnen ontstaan in samenwerking met de universiteit of hogeschool.


BPS visitatierapport 2017 Gymnasium Camphusianum