Honoursprogramma Camphusianum


Het Honoursprogramma Camphusianum

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) heeft het initiatief genomen voor dit programma. Het doel is om getalenteerde en ambitieuze leerlingen in de bovenbouw van ons gymnasium de ruimte te geven een eigen bekwaamheidsdossier op te bouwen. Leerlingen solliciteren voor deelname aan dit programma. Na toelating vullen de leerlingen hun dossier naar eigen inzicht. Zo kunnen ze onder andere participeren in het U-talent- traject, een eigen project verzinnen en een derde keuzevak volgen.

In de laatste 2,5 jaar van zijn/haar middelbare schooltijd vormt de leerling zo een dossier dat aan het eind van klas 5 en 6 beoordeeld wordt. Die beoordeling aan de hand van landelijke criteria wordt uitgevoerd door een docent van een ander gymnasium. Als het dossier als voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de leerling een landelijk erkend certificaat dat toegang zal gaan verlenen tot de honours-trajecten van verschillende universiteiten.

Dit programma biedt een leerling de kans een deel van zij/haar onderwijs zelf vorm te geven. Het biedt veel ruimte; er is met een goed plan veel mogelijk. Vanuit de school is er individuele begeleiding voor het aanbrengen van structuur, het bieden van expertise en het bewaken van het proces.

Voor vragen over het Honoursprogramma Camphusianum (HPC) kunt u terecht bij
Monique van den Hil en Albert Mark van Leeuwen