Verbreding - Informatie


Verbreding

Al ongeveer 15 jaar komen alle leerlingen uit klas 1 die als meer/hoog begaafd uit de CBO-test (centrum voor begaafdheidsonderzoek) rollen, in aanmerking voor verbreding.

Verbreding vindt plaats in periode 3 tijdens de Studium Generale- uren. De leerlingen gaan dan “leren onderzoeken” onder de begeleiding van drs. Gabrielle Wouters en Stefanie van de Wendel-de Joode (Praktijk PIO). In groepjes van 2 of 3 werken de leerlingen aan een mini- PWS (profielwerkstuk) dat aan het einde van de periode gepresenteerd wordt aan de ouders.
De leerlingen uit klas 2 en 3 die het verbredingstraject al eens hebben doorlopen, kunnen het hele jaar door aan een eigen onderwerpen werken door de strippenkaart in te zetten. De voortgang van hun project bespreken ze met de heer Van Leeuwen of mevrouw Kleyn.