Bevorderingsnormen


Leerjaar 1 naar leerjaar 2

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

--op het rapport komt 0 of 1 tekortpunt voor of

--op het volledige rapport 2 tekortpunten én minimaal 2 compensatiepunten voorkomen.

N.B. Een vak waarvan het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is levert 1 compensatiepunt op.