Bevorderingsnormen


Leerjaar 3 naar leerjaar 4

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

--op het rapport komt 0 of 1 tekortpunt voor of

--op het volledige rapport komen 2 tekortpunten en bij de klassieke talen niet meer
  dan 1 tekortpunt voor of

--op het volledige rapport komen 3 tekortpunten (maar niet het cijfer 3) en minimaal 3 compensatiepunten voorkomen en bij de klassieke talen niet meer dan 1 tekortpunt voor.

Bij de overgang van 3 naar 4 tellen alle vakken mee, ongeacht de keuze die de leerling voor het volgende leerjaar heeft gemaakt.
N.B. Een vak waarvan het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is levert 1 compensatiepunt op.