Bevorderingsnormen


Leerjaar 4 naar leerjaar 5

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

--alle handelingsdelen naar behoren zijn afgerond

--de studielast voor het vak lo naar behoren is afgerond

--geen cijfer lager dan 4 op de volledige rapportlijst voorkomt

--op de volledige rapportlijst 0 of 1 tekortpunt voorkomt of

--in de kernvakken* niet meer dan 1 tekortpunt én niet meer dan 3 tekortpunten in twee vakken
  van de verplichte studielast voorkomen (dus 4 of 5-5 of 4-5), mits het gemiddelde over alle
  afgeronde rapportcijfers 6,0 of hoger is.

Voor de bovenbouw zijn de kernvakken: Ne, En en wa/wb/wc.

Voor leerjaar 4 geldt:

- De module kunst voor CM-leerlingen moet tevens naar behoren zijn afgerond. Indien de leerling
  geen kua volgt, wordt het cijfer van kub niet bij de overgang betrokken.

- Het rapportcijfer voor het vak kunst ontstaat door het gemiddelde te nemen van de op één decimaal
  afgeronde gemiddelden van kua en kub.

- De verplichte studielast in leerjaar 4 bestaat uit de kernvakken (Ne, En, wa/wb/wc), de gemeenschappelijke vakken (Gr/La, Du en Fa), de profielvakken en één keuzevak.