Wanneer ben ik geslaagd?


De slaag-/zakregeling in klas 6

De kandidaat is geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen
tenminste een voldoende is (onafgerond 5,5) en als voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 1 eindcijfer een 5 is en de beide andere eindcijfers een 6 of meer bedragen.

Is dat het geval, dan geldt aanvullend 1 van de volgende voorwaarden.
De kandidaat is geslaagd als: 
- alle eindcijfers een 6 of meer bedragen; 
of
- 1 eindcijfer een 5 is en als alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen;
of 
- 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van 
  alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt;
of 
- voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of 
  meer bedraagt. 
  Daarnaast moet lichamelijke opvoeding met een voldoende of goed worden afgesloten.