DecanaatU staat op het punt contact te maken met de decanensite van het gymnasium Camphusianum.

Deze site is een besloten site. Alleen te bezoeken door leerlingen uit klas drie, vier, vijf en zes. Of door ouders/verzorgers die zich geregistreerd hebben. De procedure hiervoor kan worden aangevraagd.

Mijn naam is mevrouw I. Dolman. Ik ben de decaan van het Gymnasium Camphusianum.

Een decaan zorgt voor een soepel verloop van alle zaken die te maken hebben met het te kiezen profiel, de afzonderlijke vakken, profielwisselingen, maar ook de oriëntatie op vervolgstudies en het faciliteren van bezoek aan HBO of universiteiten.

Aan het begin van ieder schooljaar geeft de decaan voorlichting aan de ouders/verzorgers over de te nemen beslissingen en veranderingen. Zij wordt hierbij geholpen door de mentoren en teamleiders. Zij verzorgt ook een serie studielessen en voorlichtingslessen aan alle leerjaren.

U kunt zich voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek wenden tot  i.dolman@camphusianum.nl

 

  Klik hier voor de pagina van het Camphusianum op het Decaannet