Het gymnasium en de Eerste Fase (de onderbouw)


Op ons gymnasium houdt de eerste fase in dat alle vakken vanaf het begin op VWO-niveau worden gegeven. Met de invoering van de basisvorming is bij alle vakken meer aandacht gekomen voor toepassing, vaardigheid en samenhang. Dit komt o.a. tot uiting in het maken van werkstukken, het doen van onderzoek en een vakoverschrijdend project. Ook worden leerlingen gestimuleerd om samen te werken.

In de eerste klas krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken ook de vakken Grammatica en Drama; laatstgenoemd vak staat ook op de lessentabel klas 2. In leerjaar 3 start het project Technisch Ontwerpen.

Onderwijs en de digitale werkelijkheid

Sinds een aantal jaren bestaan er op het Camphusianum klassen waarin digitale leermiddelen worden ingezet ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs, met alle mogelijkheden tot differentiatie en temporisering. Alle lokalen zijn voorzien van digiborden, het gehele gebouw is voorzien van een draadloos netwerk.