Maatschappelijke Stage


Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht 30 uren te besteden aan een maatschappelijke stage (MaS). Maatschappelijke stage maakt deel uit van het lesprogramma en dient op het Camphusianum voltooid te zijn vóór de bevordering naar leerjaar 4.
Een maatschappelijke stage is bedoeld als een vorm van leren waarbij de leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met, en een onbetaalde bijdrage leveren aan, allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.
De maatschappelijke stage is een oriëntatie op de samenleving. Een maatschappelijke stage wordt zelf door de leerling gedaan, de activiteiten dragen bij aan een maatschappelijk doel en worden onbetaald verricht.