Studium Generale Leerjaar 2


Het Studium Generale is een verrijkings- en verbredingsprogramma voor klassen 1 en 2. Na de zomervakantie kiest de tweedeklasser, na de kerst de eersteklasser een module van 2 lesuren per week (b.v. biologie, Spaans, robotica, rhetorica, film, maatschappelijke stage etc.).

Sommige modules duren 2 trimesters, andere 1 trimester, waardoor de leerling nog een nieuwe keuze kan maken. Voor sommige modules geldt een specifieke, geldelijke bijdrage.

Het Studium Generale - Algemene info

De aanmelding voor het Studium Generale is van start gegaan. Maak snel je keuze!

SG brief uitleg klas 2 T2 2018.pdf

SG keuzeformulier klas 2 T2 1819.pdf

* Plaatsing bij verbreding vindt plaats naar aanleiding van IST, FES en SVL.


CreatiefLes

De creatief-les valt als keuzemogelijkheid binnen het Studium Generale voor klas 1 en 2. Het is een gezellige les waarin we leuke dingen maken en ontspanning centraal staat. Op de foto’s zie je een paar voorbeelden van wat er in het verleden reeds gemaakt is. Dit kan per seizoen en aanwezig materiaal verschillen, we werken mogelijk met stof, hout, papier, plastic, verf, warme lijm enz. We werken met z’n allen aan hetzelfde project dat iedere week weer wisselt. Af en toe maken we wat voor “de ander”, wat mogelijk uren voor MaS kan opleveren.

Klik op de foto voor foto's van meerdere resutaten.