Tevredenheidsonderzoek


Beste leerlingen uit leerjaar III,

Jaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een bepaalde groep leerlingen. Dit jaar is dat Leerjaar III. Het tevredenheidsonderzoek heeft de naam "Geef je mening over de school" en bestaat uit een lijst met vragen. Om dit onderzoek goed te laten verlopen wordt je met je klas tijdens een van de komende dagen gevraagd om onder leiding van dhr. Ruitenbeek in de mediatheek mee te werken aan dit onderzoek.

Via de volgende link kun je inloggen om Tevredenheid Leerlingen in te vullen:

Je inlognaam is je leerlingnummer; het wachtwoord verneem je van dhr. Ruitebeek waarna je de vragenlijst kunt invullen.