Internationalisering    Internationalisering: International Crew 
    

I.v.m. de huidige corona-maatregelen zijn alle buitenlandse excursies tot nader order uitgesteld.

Iedere Camphusiaan komt tijdens zijn schoolloopbaan in aanraking met internationalisering. Het Camphusianum bouwt daartoe zijn netwerk van scholen in het buitenland (Duitsland, Turkije, de VS, Rusland, Italië en Spanje) verder uit om alle leerlingen in staat te stellen fysiek, middels uitwisselingen (klas 4) en studiereizen (klas 4 Berlijn; klas 5 Rome, klas 6 Griekenland) hun leeftijdsgenoten in het buitenland te ontmoeten, hun taal en cultuur te leren kennen en met hen samen te werken.