Internationalisering    Internationalisering: International Crew 
    

Iedere Camphusiaan komt tijdens zijn schoolloopbaan in aanraking met internationalisering.

Het Camphusianum bouwt daartoe zijn netwerk van scholen in het buitenland (Duitsland, Turkije, de VS Zweden, Spanje en Rusland) verder uit om alle leerlingen in staat te stellen fysiek, middels uitwisselingen (klas 4) en studiereizen (klas 4 Parijs, Berlijn; klas 5 Rome, klas 4/5/6 Griekenland) of virtueel hun leeftijdsgenoten in het buitenland te ontmoeten, hun taal en cultuur te leren kennen en met hen samen te werken.

Uitgangspunt is steeds dat alle verrichtingen binnen het examendossier een plaats hebben.