Kwaliteit


De kleinschaligheid van het Gymnasium Camphusianum

De kleinschaligheid geeft een betere binding met de leerlingen en voorkomt zo verruwing, omdat er een goede sociale controle is. Dit veiliger zijn van een kleine school, zoals het Gymnasium Camphusianum dat is, heeft een zekere aantrekkingskracht: ‘je weet wie er rondloopt.’ Ook de communicatie tussen de docenten verloopt gemakkelijker en hun betrokkenheid bij het ‘onderwijsbedrijf’ is groot. Op onze school kent iedereen iedereen, waardoor de leerlingen zich veilig kunnen voelen en zich volledig kunnen concentreren op de gymnasiale opleiding. Ze worden niet uitgemaakt voor ‘stuudje’ en ze mogen gewoon hun best doen en goede cijfers halen zonder daarover te worden lastiggevallen. Omdat ze goed kunnen leren, kiezen ze voor het categoraal gymnasium, ook al weten de meeste twaalfjarigen absoluut nog niet ‘wat je ermee kunt doen.’ Kortom: als een kind de aanleg èn de ambitie heeft om gymnasiaal onderwijs te volgen, dan is het bij uitstek op zijn plaats in een klein, categoraal gymnasium als het Camphusianum, omdat het daar mag studeren.


Het pedagogisch klimaat

Leerlingen zitten meestal drie jaren bij elkaar in één klas, ze volgen tot en met klas 3 hetzelfde programma en worden op dezelfde wijze beoordeeld. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, het ’wij-gevoel’, dat nog eens extra wordt bevorderd door gezamenlijke activiteiten. Daarnaast tracht het Gymnasium Camphusianum recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling tussen leerlingen. In klas 1 wordt aandacht besteed aan diverse studievaardigheden zodat leerlingen leren leren.

Het Gymnasium Camphusianum streeft actief naar het bevorderen van de weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei gebied. Zo wordt, naast de genoemde studielessen, in de mentorlessen ook aandacht besteed aan het individu en de groep. Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd de motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen worden een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel gestimuleerd en gewaardeerd. Door middel van keuzemodules zoals maatschappelijke stage in het eerste leerjaar wordt het belang van en de zorg voor de ander, als ook de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid benadrukt.