Kwaliteit


De kleinschaligheid van het Gymnasium Camphusianum

De kleinschaligheid geeft een betere binding met de leerlingen en voorkomt zo verruwing omdat er een goede sociale controle is. Dit veiliger zijn van een kleine school, zoals het Gymnasium Camphusianum dat is, heeft een zekere aantrekkingskracht: ‘je weet wie er rondloopt.’ Ook de communicatie tussen de docenten verloopt gemakkelijker en hun betrokkenheid bij het ‘onderwijsbedrijf’ is groot. Niet alleen is de kleinschaligheid van het Gymnasium Camphusianum belangrijk omdat een kleine school waar iedereen iedereen kent veilig is, maar ook omdat de leerlingen zich volledig kunnen concentreren op de gymnasiale opleiding . Ze worden niet uitgemaakt voor ‘stuudje’ en ze mogen gewoon hun best doen en goede cijfers halen zonder daarover te worden lastiggevallen. Omdat ze goed kunnen leren, kiezen ze voor het categoriaal gymnasium, ook al weten de meeste twaalfjarigen absoluut nog niet ‘wat je ermee kunt doen.’ Kortom: als een kind de aanleg èn de ambitie heeft om gymnasiaal onderwijs te volgen, dan is het beter op zijn plaats in een klein, categoriaal gymnasium als het Camphusianum, omdat het daar mag studeren.