Sectie Beeldende Vorming / Kunst    Wij vormen gezamenlijk de sectie Beeldende Vorming /Kunst. [v.l.n.r.]:
    mevr. Van Esch, mevr. Vis.

 
Beeldende vakken
 

Bij de beeldende vakken in de onderbouw werk je zowel twee- als driedimensionaal. Je leert hoe je naar aanleiding van onderwerpen eigen ideeën kunt laten ontstaan en hoe je daar beeldend, creatief en experimenteel mee om kunt gaan. Gaandeweg krijg je vaardigheid in het werken met verschillende materialen en technieken. Door oriënteren, ontwerpen, experimenteren en keuzes maken kom je tot de uitvoering van het gekozen idee.

Naast eigen opdrachten gebruiken we voor beeldende vormgeving in de onderbouw de methode Arti kunstboek van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Voor het vak kunst Algemeen gebruiken we de methode de Bespiegeling van uitgeverij EPN.

Culturele activiteiten In de onderbouw worden extra culturele activiteiten georganiseerd zoals dans-, toneel- en  muziekprojecten en excursies in samenwerking met het vak muziek en drama.

Het vak Kunst kan in de bovenbouw als examenvak worden gekozen en bestaat uit een theoriedeel Kunst Algemeen (kua) en een praktijkdeel Kunst Beeldend (kub). Kunst Algemeen kan als apart examenvak worden gekozen en vormt een goede aanvulling op de algemene ontwikkeling. Excursies zijn er jaarlijks naar tentoonstellingen, een dansvoorstelling, opera en een concert aansluitend bij de onderwerpen.

Waarom kunst kiezen als examenvak? Om kunstenaar te worden? Dat kan, maar is niet het uitgangspunt. Je krijgt kennis over kunst en cultuur en je leert creatief te denken. Kunst maakt creatief en ondernemend en bevordert je algemene ontwikkeling. Het traint de concentratie, vormt  nieuwe verbindingen in de hersenen en ontwikkelt het denken. De kracht van kunst- en cultuurvakken ligt in het aanwakkeren van fantasie en verbeeldingskracht en het opzoeken van grenzen. Dit zijn kwaliteiten die bij vervolgstudies van pas komen. Ook voor wetenschap, techniek en de bètavakken zijn creativiteit en creatief denken heel belangrijk.

De Praktijk...