Sectie Drama    De eenmans-sectie Drama wordt vertegenwoordigd door mevr. Peña.

Vak Drama

Het vak Drama op het gymnasium Camphusianum wordt in de onderbouw gegeven aan leerjaar één en twee. In het Oudgrieks betekend Drama o.a. Handeling. Vandaag de dag is het een kunstvorm waarbij door middel van woord en beeld leerlingen leren om betekenis te geven aan hun verbeelding. Door dramaspellen, out of de box hun creativiteit toe te passen aan de hand van verschillende opdrachten, leren leerlingen toneelspelen en presenteren. In de klassikale toneelopstelling kijken we naar elkaars opvoeringen. Verschillende aspecten van podiumkunsten komen aanbod: improviseren, non-verbale communicatie, reflecteren en samenwerken. Ontspanning, lachen en plezier zijn ook onderdeel van de lessen. In het tweede leerjaar doen leerlingen ook een klein onderzoek naar hedendaags toneel en eindigt het jaar met de toneelmarathon traditiegetrouw in theater 'T Pand.