Sectie Duits    Wij vormen gezamenlijk de sectie Duits. [v.l.n.r.]:
    mevr. Landa, mevr. De Valk-van der Rhee, Dhr. Marakis

Deutsch macht Spaß!

Duits geven wij vanaf leerjaar 2. Wij besteden al vanaf het begin veel aandacht aan de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven, zodat de leerlingen al gauw een korte informele e-mail kunnen schrijven en een gesprekje kunnen voeren.

Wij gebruiken in alle leerjaren het boek Na klar!. Daarin wordt de stof aangeboden op een gevarieerde manier en met authentiek kijk- en luistermateriaal. Hierdoor is er veel afwisseling in de les. Een belangrijk onderdeel van deze methode is de e-Pack. Met deze digitale aanvulling kunnen de leerlingen naast extra oefeningen en taalspelletjes ook oefentoetsen maken en hun uitspraak oefenen.

In leerjaar 4 staat er een driedaagse excursie naar Berlijn op het programma. Afhankelijk van de profielkeuze is Duits na leerjaar 4 een verplicht, dan wel een keuzevak.
In de bovenbouw ligt de nadruk nog meer op de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. De leerlingen leren in het Duits te solliciteren en hun mening te geven over maatschappelijk relevante onderwerpen. Daarnaast neemt de Duitse literatuur een grote plaats in. Leerlingen leren veel over de belangrijkste Duitse literaire stromingen en werken.
In leerjaar 5 of 6 gaan wij een dag op excursie naar Bonn.

Naast de reguliere lessen bieden wij ook Goethe Deutsch aan. Dit is een verbreding waarmee een internationaal erkend certificaat voor taalvaardigheid Duits kan worden behaald.