Sectie Duits    Wij vormen gezamenlijk de sectie Duits. [v.l.n.r.]:
    mevr. Landa, mevr. Van Riel

Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus!

Duits geven wij vanaf leerjaar 2. Afhankelijk van de profielkeuze is Duits na leerjaar 3 een verplicht, dan wel een keuzevak. Wij besteden al vanaf het begin veel aandacht aan de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven, zodat de leerlingen zich goed kunnen redden in het Duits. Tevens leren zij in de lessen veel over de landen Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

In de bovenbouw ligt de nadruk nog meer op de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. De leerlingen leren in het Duits te solliciteren en hun mening te geven over maatschappelijk relevante onderwerpen. Daarnaast neemt de Duitse literatuur een belangrijke plaats in: de taal van beroemde wetenschappers, filosofen en componisten is niet alleen een communicatiemiddel maar ook een schatkamer van wat gezegd en gedacht is.

Wij gebruiken in leerjaar twee tot en met vier de methode Neue Kontakte en in leerjaar vijf en zes het boek Na klar!. In beide leergangen wordt de stof op een gevarieerde manier aangeboden en wordt er veel authentiek kijk- en luistermateriaal gebruikt. Hierdoor is er veel afwisseling in de les. Een belangrijk onderdeel van deze methodes is het digitale materiaal. Met deze digitale aanvulling kunnen de leerlingen naast hun opdrachten digitaal maken ook extra oefeningen en taalspelletjes doen, oefentoetsen maken en hun uitspraak oefenen.

In alle leerjaren werken we toe naar een eindtoets op een Goethe-niveau. In de eindtoets worden de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken getoetst. Verder bestaat de mogelijkheid de eindtoetsen bij het Goethe-Institut af te leggen en zo een officieel Zertifikat te verkrijgen.