Sectie Economie / M&O    Wij vormen gezamenlijk de sectie Economie / M&O. [v.l.n.r.]:
    dhr. Verhoeff, dhr. Wessels

Je kunt geen krant openslaan, geen nieuwsuitzending zien, of het gaat wel over zaken die belangrijk zijn voor de samenleving. Niet zelden zal het een economisch probleem zijn. In de kern komt het er op neer, dat mensen hun welvaart willen vergoten. Om dat te doen moeten we keuzes maken. Onze behoeften zijn onbegrensd, maar onze mogelijkheden niet.

Het vak economie, dat op deze school gedoceerd wordt in de klassen 4,5 en 6, gaat over een aantal belangrijke aspecten die we in ons dagelijks leven tegenkomen of zullen gaan tegenkomen. Ondanks dat er een aantal concepten in concrete contexten moet kunnen worden begrepen, worden er bij dit vak ook abstracte problemen voorgelegd. Wij werken met de lesboeken van de uitgeverij LWEO. Op hun website is ook te vinden wat de onderwerpen zijn die allemaal aan bod zullen komen.

Waar het vak economie meer gaat over de algemene economie op micro, meso en macro niveau, gaat het vak Bedrijfseconomie en Financiele zelfredzaamheid meer in op bedrijfseconomie. Het handelen van eenmanszaken, stichtingen en verenigingen, maar ook de administratieve zaken waar een bv en nv mee te maken krijgen zijn onderwerp van het vak.
Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een huis en hoe kan ik nu al nadenken over mijn financiële planning. Het vak wordt op het Camphusianum gedoceerd in de leerjaren 4, 5 en 6. Het vormt is een goede voorbereiding voor de studie bedrijfskunde, maar is ook handig voor diegenen die later een economische opleiding willen volgen.
Wij werken met de lesboeken van uitgeverij Stoffels.