Sectie Engels    Wij vormen gezamenlijk de sectie Engels. [v.l.n.r.]:
    dhr. Gerards mevr. Dean, mevr. Dolman, mevr. Weychan, mevr. Nolten.

English is the language that opens up doors to the world

Leerlingen van het Gymnasium Camphusianum worden voorbereid op universitair en hoger onderwijs waar veel studies geheel of gedeeltelijk in het Engels zijn.
Gedurende 6 jaar volgen alle leerlingen het vak Engels en wordt er geoefend met de vier vaardigheden, lezen, schrijven, spreken en luisteren.

De methode die wordt gebruikt is de aan het Europees Referentie Kader gekoppelde methode Gold Experience voor het VWO. Deze methode traint de basisvaardigheden en de onderliggende kennis van grammatica en vocabulaire.
Ook is er veel aandacht voor de cultuur van Engelssprekende landen.
Naast de methode lezen de leerlingen jaarlijks 3 boeken en is er in de bovenbouw aandacht voor literatuur en literatuurgeschiedenis. 

Verder bestaat er voor de leerlingen de mogelijkheid om m.b.v. Gold Experience zich voor te bereiden op het Cambridge examen en vervolgens een of meerdere Cambridge Certificaten te halen .