Sectie Filosofie


De eenmans-sectie Filosofie wordt vertegenwoordigd door dhr. Van Leeuwen.

 

Filosofie is op de eerste plaats een heel interessant vak. We zoeken en bestuderen antwoorden op vragen als: Wanneer mag je iets ‘kennis’ noemen? Wat is het grote verschil tussen mens en dier? Hoe kun je een samenleving het best besturen? Hoe komt je eigen persoonlijkheid tot stand? Wanneer mag of moet je iemand terechtwijzen?

Naast de theoretische toetsen ligt de nadruk op praktische opdrachten waarin je leert de ideeën van anderen met je eigen ideeën te combineren in een goed geschreven stuk. Ook het spreken in en voor de klas komt regelmatig aan bod.
 
Filosofie is een interessant onderdeel van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs omdat het je helpt kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld bij de beweringen van politici en wetenschappers. Het leert je een vraag meer te stellen wat kan helpen om de kern van een probleem te bereiken. Het bereid je daardoor voor op het ‘wetenschappelijk denk- en werkniveau’ dat op de universiteit wordt gevraagd en één van de meest voorkomende zinnen is in de vacatures die voor jullie bestemd zijn.