Sectie Frans    Wij vormen gezamenlijk de sectie Frans. Onze namen luiden van links naar rechts:
    mevr. Kuilman, dhr. Kuilman, mevr. Van Amersfoort.

Frans op het Gymnasium Camphusianum.

Bonjour à tous, Bienvenue sur le site de la section française. Nous nous appelons Mme Kuilman, Mme Van Amersfoort et monsieur Kuilman et nous allons vous donner des cours de français quand vous venez dans notre école.

Op het Gymnasium krijg je vanaf klas 1 het vak Frans. Sinds een aantal jaar gebruiken wij een heel actieve methode (AIM) waarbij de nadruk ligt op spreken en luisteren. Langzamerhand komt daar ook schrijven en lezen bij. Het belangrijkste is dat je durft te spreken. In klas 2 gaan we over op een meer traditionele methode maar waar nog steeds de vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) centraal staan en grammatica meer als ondersteuning dient.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan Frankrijkkunde. Je doet al vanaf klas 1 een mondeling, leest een boekje in het Frans en maakt een werkstuk. 


Ook kun je op het Camphusianum extra lessen Frans volgen en zo een officieel certificaat halen (DELF). Deze lessen worden op diverse niveaus aangeboden.

Frans is verplicht tot en met klas 3, daarna kun je het vak kiezen. In klas 4 kun je eventueel 4 dagen naar Parijs. We leren de stad dan een beetje kennen door een bezoek te brengen aan diverse musea en rondwandelingen door enkele wijken. Ook brengen we dan een bezoek aan Versailles. 

A bientôt!!