Sectie Geschiedenis



    Wij vormen gezamenlijk de sectie Geschiedenis. [v.l.n.r.]:
    dhr. Baelde-Jansen mevr. Grijzenhout, mevr. Erens.

Geschiedenisonderwijs op het Gymnasium Camphusianum

Vaak wordt het vak geschiedenis nog geassocieerd met het leren van louter feitjes, rijtjes, begrippen en jaartallen. Maar het verleden is niet te vangen in alleen deze dingen. Het verleden is een complex verhaal, een constructie die door historici in elkaar is gezet, zoals een technicus een machine bouwt. In die ambachtelijke historische constructie zijn zaken als oorzaak en gevolg, causaliteit, standplaatsgebondenheid , interpretatie en objectiviteit onmisbare schakels.

Geschiedenis is dan ook een discussie zonder einde, geen twee historici zijn het volledig met elkaar eens. Dat wil niet zeggen dat geschiedenis dus onwetenschappelijk is, zoals wel eens door leken wordt beweerd, maar het gaat in dit vak niet alleen om de naakte feiten. Geschiedenis gaat over mensen en het menselijk handelen, waarin degene die dit bestudeert een leerproces moet doormaken op zoek naar de aard van de gebeurtenissen die hij onderzoekt. In dat leerproces komt aan de orde dat er niet één waarheid bestaat, maar er allerlei benaderingen mogelijk zijn vanuit verschillende hoek: sociaaleconomisch, politiek, geostrategisch etc. Bijvoorbeeld de ene onderzoeker kan tot de conclusie komen dat Caesar een groot man was die de loop van de gebeurtenissen kon manipuleren, de ander zal zeggen dat Caesar een product was van (toevallige) omstandigheden.

Leerlingen op het gymnasium worden opgeleid in het omgaan met verschillende interpretaties, standplaatsgebondenheid, tegenstrijdige visies e.d. Daarvoor worden in het geschiedenisonderwijs veel bronnen gebruikt, waar leerlingen mee leren omgaan. Dat is ook belangrijk om vaardigheden aan te kweken die zij nodig hebben in de moderne informatiemaatschappij, waarin zij onderscheid moeten maken in de stroom van informatie.

Daarbij hebben zij wel kennis nodig. Die kennis wordt bij de geschiedenislessen ook aangebracht. Om kritisch te kunnen interpreteren is nu eenmaal kennis van omstandigheden, feiten en achtergronden noodzakelijk en een overzicht van de

plattegrond van de geschiedenis. Die kennis wordt aangevuld met vaardigheden om van een leerling een zelfstandig denkend mens te maken.

Eén en ander betekent dat geschiedenis een talig vak is, omdat leerlingen bronnen moeten kunnen lezen en begrijpen en die in verband brengen met het tekstboek.

Daarnaast is geschiedenis ook een gewoon leuk vak, waarbij door middel van allerlei werkvormen en projecten belangstelling voor het verleden wordt gestimuleerd. De moderne hulpmiddelen als bewegend beeld en ICT spelen hierin een belangrijke rol. Het verhalend aspect wordt ook niet vergeten, want wat is er nou leuker om te luisteren naar een inspirerende anekdote?

Zo combineert het vak geschiedenis op onze school de moderne opvattingen met de oude: onderzoek en de bijbehorende vaardigheden, parate kennis, plezier in het vak en belangstelling voor het verleden.