Sectie Klassieke Talen / KCV    Wij vormen gezamenlijk de sectie Klassieke Talen / KCV. [v.l.n.r]: 
    dhr. Den Uijl, mevr. Van der Meer-de Kooter, dhr. Lutterkort, mevr. Dekker, dhr. Van den Hurk, 
    mevr. Adriaanse-Teeuw, dhr. Van den Boom, dhr. Osseforth.

Op het Camphusianum bestaat de sectie Klassieke Talen uit 8 mensen.

Daarmee is het de grootste sectie van de school. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien deze sectie 3 afzonderlijke vakken verzorgt: Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt dit laatste vak  in Nederland niet meer zelfstandig gegeven , maar vormt een onderdeel van de Klassieke talen. Grieks en Latijn heten vanaf dat moment officieel Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC). Zo zijn het talige en het culturele aspect onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Latijn en Grieks starten op het Camphusianum allebei in klas 1; Latijn meteen vanaf de eerste lesdag, Grieks in  klas 2. In klas 2 en 3 worden beide talen gevolgd. Aan het einde van klas 3 kiest de leerling ervoor om met beide of slechts één van beide talen verder te gaan. Het leren lezen van de klassieke taal bevordert niet alleen de algemene taalvaardigheid, maar ook analytische vaardigheiden en abstract denken, van grote waarde bij de diverse andere vakken op het gymnasium.

Daarnaast betreedt de leerling juist door de klassieke taal de wereld van de Oudheid die hij in tastbare vorm ook ervaart bij de diverse excursies naar Xanten, Parijs (het Louvre) en Berlijn (het Pergamonmuseum), als ook naar Rome en, eventueel,  naar Griekenland.
De klassieke oudheid biedt vooral een onderdompelende kennismaking met een vreemde cultuur die op de onze lijkt en er tegelijkertijd ontzettend van afwijkt. Zo leert de leerling op uiteenlopende terreinen als godsdienst, politiek, kunst, literatuur, architectuur en filosofie zich te verplaatsen in die andere wereld en te kijken naar zichzelf en de wereld om hem heen met inzicht, begrip en tolerantie.