Sectie Maatschappijleer


De eenmans-sectie Maatschappijleer wordt vertegenwoordigd door dhr. Van Leeuwen.

Maatschappijleer is voor vele leerlingen een herkenbaar maar ook een verrassend vak waarin vele facetten van de samenleving in kaart gebracht worden op basis van sociologische, politicologische, psychologische en juridische grondslagen. Het geeft je meer inzicht en kennis in maatschappelijke processen.
Tevens bereidt het je voor op het deelnemen en vormgeven van de samenleving, maar ook op vervolgstudies als rechten, politicologie, sociologie, internationale ontwikkelingsstudies e.a.

Dit gebeurt d.m.v verschillende thema's als
-   De rechtsstaat (rechtspraak en criminalitieit) Wat is de essentie van de rechtsstaat en hoe ver mag de overheid gaan om onze vrijheid en veiligheid te garanderen.
-   Parmelentaire democratie. Op welke manier wordt Nederland bestuurd en hoe functioneert de politieke besluitvorming in de praktijk.
-   De pluriforme samenleving. Wat is de beste manier om in een pluriforme samenleving met andere mensen en culturen om te gaan.

Bovenstaande thema's worden behandeld en besproken a.d.h.v. actualiteiten, discussies, gastlessen en excursies, waaronder elk jaar een bezoek aan de Tweede Kamer.
De uiteindelijke verdieping wordt toegepast door een actueel maatschappelijk probleem te analyseren in de vorm van een praktische opdracht.

Maatschappijleer wordt in het vijfde leerjaar aangeboden als een verplicht examenvak voor alle leerlingen.