Sectie Natuurkunde    Wij vormen gezamenlijk de sectie Natuurkunde. [v.l.n.r.]:
    mevr. Dijkslag, dhr. Sommer, dhr. Van Leeuwen, dhr. Van de Laar.