Sectie Natuurkunde    Wij vormen gezamenlijk de sectie Natuurkunde. [v.l.n.r.]:
    dhr. Tuinenburg (TOA), dhr. Van Oss, dhr Van Horik.