Sectie Nederlands    Wij vormen gezamenlijk de sectie Nederlands. [v.l.n.r.]:  
    mevr. Meerkerk, mevr. Stremler, dhr. Kroon, mevr. Kleyn, mevr. Daniëls, mevr. Veldhuizen.

De sectie Nederlands bestaat uit zes personen: mevrouw Daniëls (onderbouw), mevrouw Kleyn (onderbouw en bovenbouw), de heer Kroon (onderbouw en bovenbouw), mevrouw Meerkerk (onderbouw en bovenbouw), mevrouw Stremler (onderbouw en bovenbouw) en mevrouw Veldhuizen (onderbouw).

We werken met de nieuwste editie van de methode Nieuw Nederlands. Deze methode heeft een goede, digitale component die we o.a.  inzetten om te kunnen differentiëren.

In de onderbouw besteden we veel aandacht aan de ‘instrumenten’ die nodig zijn voor goed lees-en schrijfvaardigheidsonderwijs, zoals grammatica, spelling, woordenschat en stijl. Daarnaast enthousiasmeren we de leerlingen voor jeugdliteratuur, o.a. door het houden van een voorleeswedstrijd in leerjaar 1, het organiseren van een schrijversbezoek in leerjaar 2 en het promoten van nieuwe jeugdboeken in de les.

Vanaf klas 3 verschuift de aandacht naar het lezen en schrijven van langere teksten. De leerlingen werken bij schrijfvaardigheid veel in groepsverband, waardoor ze met en van elkaar kunnen leren. Ook het onderdeel formuleren neemt een belangrijkere plaats in.
 
Net als in de onderbouw besteden we in de bovenbouw veel aandacht aan literatuur en leesbevordering.
 
Als voorbereiding op een belangrijk onderdeel van het eindexamenprogramma, het referaat, oefenen leerlingen vanaf klas 1 met mondelinge voordrachten.

We stellen hoge eisen aan onze leerlingen. Wij willen taalvaardige leerlingen afleveren die op alle vlakken (schrijf-, lees- en spreekvaardigheid) goed uit de voeten kunnen.