Sectie Scheikunde    Wij vormen gezamenlijk de sectie Scheikunde. [v.l.n.r.]:
    dhr. Verwijmeren, mevr. Van Doorn (TOA), mevr Van den Hil-Wijdeveld, dhr. Willemse.

Scheikunde

Een definitie van het woord scheikunde zou alsvolgt kunnen luiden: scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te af te leiden zijn.

Deze definitie dekt ook precies de lading van het schoolvak scheikunde. Het vak start in klas 3. Je leert daar wat de bouwstenen van stoffen zijn. Verder wordt de betekenis van het woord scheikunde letterlijk onderwezen, want de scheidingsmethoden zijn een belangrijk onderdeel van de lesstof van klas 3. Ook het doen van onderzoek is belangrijk binnen het vak scheikunde. Al aan het begin van klas 3 gaan de leerlingen onderzoek doen tijdens een grote projectweek, die “Bagger” heet. Aan het eind van klas 3 voeren zij in duo”s een klein (eigen) onderzoekje uit.

In klas 4,5 en 6 wordt binnen het vak scheikunde rekenen aan reacties belangrijk. Daarnaast verdiept de lesstof zich door te proberen eigenschappen van stoffen te verklaren door de bouw van stoffen op atomair en moleculair niveau te bestuderen. De lesstof wordt daardoor abstracter en theoretischer en daardoor ook moeilijker. Een ander belangrijk onderdeel van de scheikundelessen zijn de practica. Bij deze lessen wordt de theorie geïllustreerd door de resultaten van experimenten. We beschikken hiervoor over aangepaste lesruimtes en de docenten worden geassisteerd door technisch onderwijs assistenten (toa’s). De practische vaardigheden worden ook getoetst voor het schoolexamen.

Wanneer je goed bent in de exacte vakken is het natuurlijk ook leuk om deze kennis te vergelijken met leerlingen van andere scholen. We moedigen leerlingen dan ook aan om deel te nemen aan wedstrijden zoals de IJSO (international Junior Science Olympiade) in klas 3 en 4 en de EUSO (European Science Olympiade) en de scheikundeolympiade in klas 5 en 6.