Sectie Technisch Ontwerpen


De eenmans-sectie Technisch Ontwerpen wordt vertegenwoordigd door dhr. Buffinga.

Technisch Ontwerpen is een vak dat in het 3e leerjaar aangeboden wordt.
Uit de naam van het vak blijkt al dat hier techniek en vormgeving samenkomen.
Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie zijn mooie bovenbouw-beta-vakken; techniek, of technologie, overstijgt, verbindt deze vakken. Ontwerpen hangt nauw samen met beeldende vorming, kunst, architectuur, industriële vormgeving.

Bij de vorming (Bildung) van de puber tot jong-adolescent is aandacht voor de vormingsvakken drama, muziek en kunst onmisbaar en Technisch Ontwerpen zet deze ontwikkeling in een breder, technisch kader; kind van de moderne tijd. Al wat niet door de Schepping was is door de mens als technisch ontwerper toegevoegd. 

Fantasie wordt gekoppeld aan technische uitwerking. Van onlogische, onzinnige, vrije en associatieve gedachten zonder beperkingen komt de ontwerper, de zes stadia van de ontwerpcyclus doorlopend, tot een logisch en samenhangend resultaat.
Na enkele inleidende opdrachten ontwerpt en bouwt de leerling een Droomhuis en vervaardigt de leerling een Productontwerp.