Sectie Wiskunde    Wij vormen gezamenlijk de sectie wiskunde. [v.l.n.r.]:
    Dhr. Slot, Dhr. Van Eeden, Dhr. Witberg, Mevr. Schellekens, Dhr. De Vries (stagiair), Mevr. Van Herp.

“Waar hebben we dit eigenlijk voor nodig?” is een vraag, die de meeste wiskundeleraren regelmatig te horen krijgen. Want niet iedereen krijgt in zijn vervolgstudie en laat staan in het dagelijks leven met vergelijkingen oplossen, differentiëren, integreren, meetkundige bewijzen, goniometrie, rijen, kansrekenen of statistiek te maken. Of toch?
 
Vraag een willekeurige student of hoogopgeleid persoon en hij zal iets van de wiskundige kennis uit het voortgezet onderwijs in de praktijk gebruiken. En is het niet de concrete wiskunde, dan heeft hij nog altijd profijt van het feit dat hij abstract heeft leren denken of gestructureerd problemen kan aanpakken.
 
Onze gymnasiasten worden de leiders van de toekomst. Juist zij zullen profiteren van het hoge en abstracte denkniveau dat in de wiskundelessen bereikt wordt.
 
Behalve inspirerende lessen met vaak behoorlijk wat diepgang, worden leerlingen in de loop der jaren ook nog anders uitgedaagd op wiskundig gebied: ieder jaar kunnen alle jaarlagen deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd, een internationaal georganiseerd wiskundetoernooi. Daarnaast kunnen de echte knappe koppen zich inschrijven voor de Wiskunde Olympiade, die voor de allerbesten eindigt in een wedstrijd op wereldniveau. En verder begint het traditie te worden dat het Camphusianum een team afvaardigt voor het prestigieuze wiskundetoernooi van de Radboud Universiteit van Nijmegen.
 
Kortom, genoeg te doen op het gebied van wiskunde. Een vak dat eigenlijk geen reclame nodig heeft, als je de schoonheid ervan eenmaal geproefd hebt…