Het gymnasium en de Tweede Fase (de bovenbouw)


De Tweede Fase van ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige nadruk op het zelfstandiger leren van de leerling. De onderwijstijd is verdeeld in klassikale en niet-klassikale lesvormen; ook bij de niet-klassikale lesvormen is de begeleiding van docenten altijd mogelijk. Op deze wijze wordt een overgang naar het universitair onderwijs goed voorbereid.

Een strakke planning van het onderwijs door docent en leerling is een basis voor succes op onze school en in het vervolgonderwijs. Het leren plannen gebeurt via de weg der geleidelijkheid vanaf leerjaar 1 en krijgt in de Tweede Fase aandacht van docent en mentor. Het onderwijsaanbod in de Tweede Fase bestaat ook uit extra vakken als filosofie en wiskunde D. Tevens kiezen we ervoor om een speciale module Kunst 1 voor alle leerlingen met het profiel CM verplicht te stellen. Hiermee benadrukken we het gymnasiale karakter van onze school.

Vele leerlingen doen examen in een extra vak(ken). Ca. 60% van de bovenbouwleerlingen heeft een bètaprofiel. Ruim 90% van de zesdeklassers kiest voor een studie in het Hoger Onderwijs.