HelpDesk Camphusianum


Vragen op het gebied van de vele ontwikkelingen op het gebied van de ICT op het Camphusianum kunt u stellen via onze HelpDesk.

Heeft u vragen over SOMtoday, inloggegevens, de werking van een PC op school, het WiFi-netwerk, het Leerlingportal, het Ouderportal?

Maak dan een Ticket aan op onze HelpDesk.
Let op: Voordat een ticket kan worden aangemaakt dient u zich wel eerst te registreren.

U kunt hierna klikken op de link die verwijst naar deze Camphusianum-HelpDesk.

Uiteraard hopen we dat u er weinig gebruik van hoeft te maken; is het echter nodig dan wensen we u er veel gemak van.

Enrico Hurkmans