Leerlingen


    Wij allen vormen met elkaar de leerlingraden en -commissies.

De Camphusiaan is een leerling die betrokken is en meer wil en kan dan strikt noodzakelijk. Daarom bestaat er naast al het verplichte nog een rijk aanbod aan keuzes variërend van maatschappelijke stage tot de Debatclub, GGC, GDC, SPartacus, Olympiades. Daarnaast is er de namiddagacademie. Twaalf keer per jaar komen diverse onderwerpen aan bod uit de Europese culturele geschiedenis (b.v. de Faustfiguur, spiritualiteit in moderne kunst, middeleeuwse kruidenboeken). De doelgroep is in de eerste plaats de bovenbouw. Voor al deze activiteiten ontvangt de leerling aan het einde van het jaar een schoolcertificaat als onderdeel van het portfolio dat bij het diploma een overzicht biedt van zes gymnasiumjaren.

Via het submenu worden hier de organisaties van onze leerlingen in beeld gebracht. 
De betrokkenen stellen zich voor en de activiteiten worden voor het voetlicht gebracht.