GSA


    Wij zijn de Gay-Straight Allience

Wij zijn de Gay-Straight alliance, een groep leerlingen die willen dat alle leerlingen zich veilig kunnen voelen op onze school, thuis en waar dan ook. Wij richten ons hierbij vooral op LGBT+ leerlingen, oftewel lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en nog anders identificerende leerlingen.
Dit proberen wij te bereiken door samen met biologie goede lessen over genderidentiteit en seksualiteit te regelen. Daarnaast zijn wij er voor hulp. Zowel anoniem als persoonlijk kun je met ons rustig over je vragen of twijfels praten.
We hebben zelf ervaring met LGBT+ onderwerpen, dus neem contact met ons op via de mail (gsa@camphusianum.nl) of via facebook (www.facebook.com/gsacamphusianum). Je kunt zowel je vragen stellen, of een afspraak maken voor een rustig gesprek.