Leerlingenraad    Wij zijn de leerlingenraad; een raad vol enthousiaste leerlingen

De leerlingenraad is een team enthousiaste leerlingen die het opneemt voor de belangen van de leerling. Via de leerlingenraad zijn alle leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR), hier hebben de leden van de leerlingenraad inspraak op belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de begroting. Wanneer een leerling een probleem heeft met een docent of schoolleider kan de leerlingenraad ook een helpende hand bieden. Aarzel dus niet de LLR te benaderen met vragen, klachten of leuke ideeën, dit kan onder andere via email (leerlingenraad@camphusianum.nl) of via 'llr_camphuysen', ons adres op Instagram.
Dit account is dé plaats om op de hoogte te worden gehouden van actuele ontwikkelingen binnen de school!