Samenstelling MR


Samenstelling MR in cursusjaar 2018 – 2019:

Ouders: 

  • mw. I. Schipper 06-11042595
  • mw. I. Bastmeijer
  • vacature

Personeel:

  • dhr. D. van Bree* (voorzitter) 0347-785378
  • dhr. B.C.H. van de Laar (secretaris) 030-7850865 
  • mw. L. Veldhuizen
  • dhr. R. Kroon 06-27432467
  • mw. A. Parel

Leerlingen:

  • vacature
  • vacature

Aanwezig namens de schoolleiding:
Dhr. J.C. Ruitenbeek (rector)

* tevens lid van de GMR. 

In de GMR zijn op dit moment twee vacatures m.b.t. de vertegenwoordiging van de ouders; de heren J. van Diggelen en D. van Bree vertegenwoordigen in de GMR het personeel. 


Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres:
Vroedschapstraat 11 4204 AJ Gorinchem T : 0183 – 622388 E-mail:
b.vandelaar@camphusianum.nl

De oudergeleding van de MR is via E-mail bereikbaar op: MR-oudergeleding@camphusianum.nl