Activiteiten van de OGC


Activiteiten van de OGC zijn onder andere:

• Het adviseren van de schoolleiding. Eenmaal per zes weken vergadert het bestuur van de OGC, meestal met de schoolleiding, waarbij allerlei zaken aan bod komen betreffende de dagelijkse onderwijspraktijk en schoolorganisatie, alsmede beleidskwesties. Ook wordt 1 of 2 keer per schooljaar een sectie uitgenodigd om de ontwikkelingen met betrekking tot het eigen vakgebied toe te lichten. Verder houdt het bestuur nauw contact met de Medezeggenschapsraad.

• Het onderhouden van contacten met ouders middels het bijwonen van: - de informatiebijeenkomst voor het 1e leerjaar - de voorlichtingsavond voor ouders van mogelijk nieuwe leerlingen - de Open Dag De OGC houdt tevens elk jaar medio november haar jaarvergadering met een thematische lezing, waarbij alle ouders van harte welkom zijn.

• Het ondersteunen en sponsoren van projecten en evenementen. Enkele voorbeelden daarvan uit het afgelopen jaar: - de aankleding van het schoolgebouw - de barbecue tijdens de “Internationalisering” - de ’Kop van Camphuysen’ voor de eindexamengeslaagden en een bijdrage aan het jaarboek - activiteiten ter voorbereiding van lustrumjaar

• Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties, bijvoorbeeld met de Landelijke Ouderraad voor Zelfstandige Gymnasia (www.lozg.nl).

• Het beheren van een lief-en-leed fonds waaruit bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van een docent namens de ouders een blijk van medeleven wordt gegeven.