Lidmaatschap van de OGC


Lidmaatschap

Door inschrijving van de leerling op het Gymnasium Camphusianum worden de ouders automatisch lid van de OGC, tenzij gemeld wordt dat lidmaatschap niet op prijs wordt gesteld. De contributie was afgelopen jaar € 15,- per gezin en wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering in oktober. Deze contributie wordt o.a. besteed aan zaken waarvoor de school geen middelen heeft.

Contact

Nieuwsberichten van de OGC worden op het ouderportal van de website van het Camphusianum geplaatst. De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris. Contact met de ouders wordt op prijs gesteld. U kunt de OGC benaderen met uw vragen, opmerkingen of ideeën. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de leden van de OGC of via het emailadres: ogc@camphusianum.nl