Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC)


De Oudervereniging Gymnasium Camphusianum (OGC) is in 1990 opgericht, als voortzetting van de ouderraad. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders per regio en leerjaar. De OGC is aanspreekpunt voor ouders* en behartigt hun belangen in de school. Daarnaast is zij de gesprekspartner voor de schoolleiding en het schoolbestuur. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een schoolklimaat waarin kwaliteit van onderwijs en vorming binnen een prettige en veilige omgeving voorop staat.

* ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers