Schoolleiding


De schoolleiding van het Gymnasium, van links naar rechts:

  • drs D. van Bree, rector
  • M. van Amersfoort, teamleider leerjaar I en II
  • C.L. Diem MEd, leerling-coördinator leerjaar III en IV
  • S.M. Daniëls, waarnemend teamleider leerjaar I en II
  • B. van Haren, teamleider leerjaar V en VI
  • drs M.B.A. van Duffelen-Meyers, teamleider leerjaar III en IV

De schoolleiding is belast met de algehele dagelijkse leiding van de school. De rector vertegenwoordigt de school namens het Bevoegd Gezag, zowel intern als extern. Er is een taakverdeling van alle schoolse zaken afgesproken, zowel binnen de schoolleiding als met het Bevoegd Gezag.

Rector: dhr. D. van Bree
Teamleiders: mevr. M. van Amersfoort, mevr. drs M.B.A. van Duffelen-Meyers en B. van HarenLeerlingcoördinatoren: mevr. S.M. Daniëls, G.A. Pruissen en dhr. C. Diem
(Niet op de foto: G. A. Pruissen)