Zorg op het Camphusianum


 

De eerstelijnszorg ligt in handen van de mentor. Deze signaleert en verwijst in voorkomende
gevallen een leerling naar het zorgteam. Het zorgteam komt wekelijks bijeen en bestaat uit een
counselor, de drie coördinatoren en de conrector, eenmaal per trimester aangevuld met externe deskundigen in het Zorgadviesteam (ZAT). 
Het zorgteam kan besluiten een leerling door te verwijzen (intern) naar een docent met een specifieke zorgtaak, of (extern) naar professionele hulpverlening. Dit laatste zal steeds in overleg met leerling en ouders plaatsvinden. Uiteraard kunnen leerling of ouders te allen tijde contact opnemen met de leden van het zorgteam. 
Aan het begin van het eerste schooljaar vindt er een dyslexieonderzoek plaats, een maand later volgt er een drietal tests; intelligentie (IST), motivatie (FES) en een schoolvragenlijst (SVL).
In de loop van het tweede jaar is er nog een faalangstonderzoek. Ook op grond van deze tests kan een leerling steeds in overleg met ouders worden doorverwezen naar interne of mogelijk externe begeleiding.