Belangrijke data 2021 – 2022


Kennismaking en voorlichting:

 • 27 oktober 2021 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Doe-ochtend voor groep 7/8 OVO-leerlingen en leerlingen van De Mariëngaarde
     (Aanmelding verloopt via basisschool)
  - Doe-middag leerlingen groep 7/8 uit de regio (14:30 - 16:30 uur) 
   
 • 1 november 2021 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Doemiddag voor groep 7/8 leerlingen O2A5 en SOOLVA (13:30 - 15:30 uur)
     (Aanmelding verloopt via basisschool)
   
 • 10 november 2021 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Tweede doemiddag Gymnasium (reserve, leerlingen groep 7/8)(14:30 - 16:30 uur)
   
 • 15 januari 2022 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Open Dag 9:30 uur tot 13:00 uur (leerlingen en ouders groep 7/8)
   
 •  2 februari 2022 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen groep 7 en 8 (20:00 - 22:00 uur)
   
 • 9 februari 2022 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Kennismakingslessen leerlingen groep 7 en 8 (14:30 - 16:00 uur)
   
 • Maart 2022 (Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)
  - Inschrijvingsavonden VO-leerlingen (data en tijd worden nader bekend gemaakt)

Info-avonden:

 • 26 oktober 2021 (Plaats: OBS Driemaster, Pietersweer 32Hardinxveld-Giessendam)
  - Ouderinformatieavond - OVO ouders lln groep 7/8 regio (19:00 - 21:00 uur)
   
 • 1 november 2021 (Plaats: Omniacollege, W. de Vries Robbéweg 27, Gorinchem)*
  Ouderinformatieavond - OVO ouders lln groep 7/8 regio (19:00 - 21:00 uur)
   
 • 4 november 2021 (Plaats: FortesLyceum, Wijdschildlaan 4, Gorinchem)*
  Ouderinformatieavond - OVO ouders lln groep 7/8 regio (19:00 - 21:00 uur)
   
 • 9 november 2021 (Plaats: OBS Lingewaard, Harpstraat 13, Arkel)
  - Ouderinformatieavond - O2A5 ouders lln groep 7/8 O2A5 (19:00 - 21:00 uur)
   
 • 10 november 2021 ((Plaats: Gymnasium Camphusianum, Vroedschapstraat 11, Gorinchem)*
  Ouderinformatieavond OVO ouders lln groep 7/8 regio (19:00 - 21:00 uur)

 • 15 november 2021 (Plaats: Bleskensgraaf)
  - Scholenmarkt Molenlanden - ouders en leerlingen
   
 • 18 november 2021 (Plaats: OBS De Sterrenkijker, Drossaardslaan 72, Leerdam)
  - Ouderinformatieavond - O2A5 ouders lln groep 7/8 O2A5 (19:00 - 21:00 uur)
   
 • 22 november 2021 (Plaats: Morgenster/Burg. Verschoorschool, Esdoornlaan 2a, Sleeuwijk)
  - Ouderinformatieavond - ouders lln groep 7/8 (19:30 uur)

* Deze avonden zijn toegankelijk voor alle ouders die interesse hebben voor het Camphusianum. Op elke avond houden de diverse OVO-scholen een presentatie.


Bovenstaande data zijn afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. Houd de website in de gaten voor up-dates.


Ten behoeve van de organistatie van de Info-avonden wordt het bijzonder op prijs gesteld als u zich hiervoor, voorafgaand aan uw bezoek, wilt aanmelden. De link naar de betreffende pagina volgt binnenkort.