CamphusianumJunior


Nadat we de eerste ronde van dit schooljaar vroegtijdig hebben moeten afbreken, is het dan nu toch tijd om de tweede ronde modules op te starten. Oftewel, we beginnen weer met

CamphusianumJunior

CamphusianumJunior is een programma voor gemotiveerde leerlingen uit groep 7 en 8 die een VWO+-advies hebben (of zullen krijgen) en die toe zijn aan een extra uitdaging. De leerlingen zullen zich wekelijks verdiepen in een specifiek onderwerp. Dit in tegenstelling tot onze Plusklas (in mei/juni) waar zij soms maar 1 lesje per onderwerp kregen. Zij krijgen nu hoorcolleges maar gaan ook actief met het onderwerp aan de slag of doen onderzoek. Leerlingen kunnen ook huiswerk meekrijgen, waar ze op de basisschool of thuis verder aan kunnen werken. Leerlingen zijn gemotiveerd om extra uitgedaagd te worden en vinden het leuk om anderhalf uur per week op het Gymnasium Camphusianum les te krijgen. Er wordt van de leerlingen het volgende gevraagd: zelfstandigheid, goed kunnen samenwerken, een brede interesse en vooral een grote mate van nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis.

Modules

Een module bevat 8 lessen. Deze periodes zijn er 4 modules: Robotica, Russisch, Klassieke cultuur en Natuurkunde. Hierna, onder Algemene informatie, staat een omschrijving van elk van de modules.

Aanmelden
Ouders geven hun kind op via het aanmeldingsformulier op de site. Dit formulier staat vanaf 8 maart online.
De basisscholen worden in de week van 21 maart op de hoogte gebracht van plaatsing van de leerlingen.
Leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot, krijgen nu voorrang op plaatsing.
Deelname aan CamphusianumJunior staat geheel los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.


Algemene informatie.

Lestijden

De lessen vinden plaats op vrijdagochtend, van 8.30 uur tot 10.00 uur
In een enkel geval kan worden afgeweken van deze lestijden. Leerlingen kunnen deelnemen aan één module per half jaar. Leerlingen mogen per jaar twee modules volgen.

Data van de lessen

vrijdag 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 13/5, 20/5, 3/6, 10/6

Onderwerpen

Er is keuze uit 4 modules:

1.    Natuurkunde en meer:
Wil jij meer leren van de wereld van Natuurkunde en ben je geïnteresseerd in niet alleen de normale onderwerpen zoals, krachten, beweging en elektriciteit, maar ook in de complexere onderwerpen zoals Astrofysica (natuurkunde in de ruimte) en deeltjesfysica (natuurkunde voor deeltjes)? Reis dan mee door de natuurkundige wereld van groot naar klein. We behandelen onder andere hoe de zon werkt, hoe het zonnestelsel eruitziet, hoe zwarte gaten werken en hoe ze ontstaan, maar ook de werking van krachten en beweging. Atomen en moleculen en de deeltjes waar zij uit bestaan komen ook aan bod.

2.    Russisch:
Een taal die zich alleen al onderscheidt door een ander schrift. Je leert woordjes, grammatica en natuurlijk wat Russisch spreken.

3.    Klassieke Cultuur:
Wil je weten waar onze taal vandaan komt? Hoe de Olympische spelen zijn ontstaan? En waarom het Colosseum is gebouwd? Dan is deze module zeker wat voor jou! In de lessen ga je je in deze en vele andere vragen verdiepen en aan de hand van verschillende uitdagende opdrachten de antwoorden ontdekken! Na het volgen van deze module zal je merken dat sporen van de klassieke cultuur in ons dagelijks leven nog altijd te zien zijn.

4.    Robotica:
In groepjes van 4/5 leerlingen ga je aan de slag met een opdracht: Robots op snelheid, robots en worstelen of Robots en een parcours. Alle 3 de keuzes kunnen tot een competitie  leiden. Bouw je Robot en word winnaar in jouw competitie! 

Locatie

De lessen vinden plaats op het Gymnasium Camphusianum. Het Gymnasium Camphusianum ligt op 8 minuten lopen van station Gorinchem.

Aantal leerlingen

Er is plaats voor maximaal 25 leerlingen per module/onderwerp. Behalve bij Robotica, daar geldt een maximum van 15 leerlingen. Er zal bij een te grote aanmelding een loting plaatsvinden. Het moment van aanmelding is niet van belang voor de plaatsing, mits deze binnen de aanmeldingstermijn valt.

Transport

Het transport van en naar het Gymnasium Camphusianum valt onder de zorg en verantwoordelijk-heid van de ouders en/of de basisschool.

Toestemming

Voor deelname aan dit project is zowel de toestemming van de ouders als van de basisschool vereist. Als een leerling aangemeld wordt, gaan wij ervan uit dat de basisschool hiervan op de hoogte is en toestemming voor deelname verleent.

Aanmelding

Leerlingen kunnen zich per module opgeven via het aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van het Gymnasium Camphusianum. De aanmelding sluit op zondag 13 maart.

 


Inschrijven voor de eerste periode kan tot en met zondag 13 maart 2022.

Wil jij, of je leerkracht, meer weten? Stuur dan een e-mail naar mevrouw M. van Amersfoort: m.vanamersfoort@camphusianum.nl


 

Naar het Aanmeldingsformulier