Het gymnasium en de bovenbouw


De bovenbouw van ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige nadruk op het zelfstandiger leren van de leerling. De onderwijstijd is verdeeld in klassikale en niet-klassikale lesvormen; ook bij de niet-klassikale lesvormen is de begeleiding van docenten altijd mogelijk. Op deze wijze wordt een overgang naar het universitair onderwijs goed voorbereid. Een strakke planning van het onderwijs door docent en leerling is een basis voor succes op onze school en in het vervolgonderwijs. Het leren plannen gebeurt via de weg der geleidelijkheid vanaf leerjaar 1 en krijgt in de Tweede Fase aandacht van docent en mentor.

Het onderwijsaanbod in de bovenbouw bestaat ook uit keuzevakken als filosofie, bedrijfseconomie, kunst algemeen en wiskunde D. Vele leerlingen doen examen in een extra vak(ken) of meerdere profielen. Ruim 90% van de zesdeklassers kiest voor een studie in het Hoger Onderwijs.

Net zoals in de onderbouw bestaat er ook in de bovenbouw de mogelijkheid tot een verrijkings- en verbredingsprogramma, als U-talent of Medschool, individuele versnellingstrajecten of ander maatwerk.