Profielwerkstuk


Het profielwerkstuk (PWS) is een bijzonder onderdeel van het bovenbouwprogramma. In duo’s voeren leerlingen een uitvoerig project uit. Dat kan een onderzoek, een ontwerp, een echt fysiek werkstuk, een documentaire, een voorstelling of een advies aan een bedrijf of instantie zijn.

Het werkstuk moet qua niveau passen bij het vwo en qua inhoud ook bij het profiel van de leerlingen.

Als afsluiting wordt een verslag ingeleverd en de bevindingen worden gepresenteerd aan docenten, ouders en medeleerlingen. Dit hele proces wordt zo zelfstandig mogelijk gedaan. Op deze manier kunnen de leerlingen laten zien dat ze in staat zijn zich in te lezen in een onderwerp, zelfstandig een onderzoek uit te voeren, bronnen te raadplegen, experimenten te doen, conclusies te trekken en de bevindingen op wetenschappelijk verantwoorde manier wijze te presenteren. Daarnaast moeten organisatorische vaardigheden worden ingezet, samengewerkt en tegenslagen overwonnen. Het zijn belangrijke vaardigheden die de leerlingen nodig hebben bij een vervolgstudie en het latere beroepsleven.