PTA


Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)*. Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document, dat ieder jaar door de school moet worden opgestuurd aan de inspectie. Als er na de datum van 1 oktober nog wijzigingen in het PTA aangebracht (moeten) worden, moeten die eerst ter goedkeuring aan de inspectie worden overlegd.

Het PTA is voor de leerling een document waarin hij kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA mág globaal worden beschreven, maar zal dan voor de leerlingen zijn nut verliezen. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets.


PTA compleet 2021-2022

PTA leerjaar IV 2021-2022

PTA leerjaar V 2021-2022

PTA leerjaar VI 2021-2022