De speciale leerlingbegeleiding


De eerstelijnszorg ligt in handen van de mentor. Deze signaleert en verwijst in voorkomende gevallen een leerling naar de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan besluiten een leerling door te verwijzen (intern) naar een docent met een specifieke zorgtaak, of (extern) naar professionele hulpverlening. Dit laatste zal steeds in overleg met leerling en ouders plaatsvinden. Uiteraard kunnen leerling of ouders te allen tijde contact opnemen met de zorgcoördinator. Eenmaal per trimester organiseert deze het overleg met externe deskundigen in het Zorgadviesteam (ZAT).

In het eerste trimester van het eerste schooljaar vindt er een dyslexieonderzoek plaats. Daarna volgt er een tweetal tests; intelligentie (IST) en motivatie (FES). Aan het eind van het eerste jaar is er nog een faalangstonderzoek. De faalangstreductietraining start in de loop van het tweede jaar. De serie van twee tests (IST/FES) wordt in het derde jaar herhaald. Ook op grond van deze tests kan een leerling steeds in overleg met ouders worden doorverwezen naar interne of mogelijk externe begeleiding.