Zorgplan


Alle mensen zijn gelijk. Ieder mens is een uniek individu. Het Camphusianum streeft naar eenheid in verscheidenheid. Als categoraal gymnasium biedt het Camphusianum een gedegen VWO opleiding op pre-academisch niveau, in de breedte gevarieerd, in de diepte gedifferentieerd. Juist deze cognitieve reikwijdte van het gymnasiale onderwijs impliceert een maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid die de leerling vormt voor het leven buiten en na de school. Vanuit deze kenmerkende eigenheid van het gymnasiale beoogt het Camphusianum de ontplooiing van ieders talent en individualiteit, waarbij ieders kansen gelijk zijn als lid van de kleurrijke en veilige, homogene gemeenschap die een categorale school is. Om deze visie in de praktijk uit te dragen en te verwezenlijken zorgt het Camphusianum voor de begeleiding die past bij de ontwikkeling van de leerling op enigerlei gebied als volwaardig lid van de gemeenschap. Vanuit deze kenmerkende eigenheid van het gymnasiale verliest het Camphusianum juist de gemeenschapsvorming niet uit het oog. We realiseren ons dat de maximale individuele ontplooiing en de optimale ruimte voor een ieders eigenheid juist daar zijn grenzen kent waar deze kleinschalige, homogene en academisch bepaalde onderwijssoort haar bijzondere karakter juist tot verrijking van ieder lid van haar gemeenschap dient te behouden; elke leerling moet binnen de groep van zijns gelijken, binnen de school die het Camphusianum is, kunnen ageren zonder door de verplichtingen van die groep te worden belemmerd en zonder zelf de groep verplichtingen op te leggen. Alle mensen zijn gelijk. Ieder mens is een uniek individu. Het Camphusianum vormt met zorg de eenheid in verscheidenheid. Het is aldus de omvang, de potentie en de beperking van die zorg die bepalend is.

Zorgplan.pdf